Η Δράση ξεκινά επισήμως

Η επίσημη έναρξη της Δράσης ήταν στις 7 Αυγούστου 2014. Αναμένεται να συνεχιστεί για περισσότερο από δύο χρόνια, με ημερομηνία ολοκλήρωσης το Δεκέμβριο του 2016.