Αρχεία Μήνα: Φεβρουαρίου 2015

Αίτηση για έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Το αίτημα αδειοδότησης, που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης κατατέθηκε την 25η Φεβρουαρίου 2015 στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Ανοιχτή συνάντηση εργασίας για τους Ενδιαφερόμενους Φορείς σχετικά με την Ένταξη των Έργων Μεταφοράς και Αποθήκευσης

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Δεκαετούς Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου (TYNDP) 2016 η ENTSO-E διοοργάνωσε μια ανοιχτή συνάντηση εργασίας για τους εμπλεκόμενους φορείς για την ένταξη έργων μεταφοράς και αποθήκευσης. Η ανοιχτή συνάντηση εργασίας διεξήχθη στις 25 Φεβρουαρίου 2015, στα κτήρια του ENTSO-E στις Βρυξέλλες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανοιχτή συνάντηση εργασίας μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο:
https://www.entsoe.eu/news-events/events/Pages/Events/TYNDP-2016-Stakeholder-Workshop-on-Inclusion-of-Projects.aspx?EventWorkshopId=174.