Αρχεία Μήνα: Απριλίου 2015

26 προσφέροντες θα διαγωνιστούν για τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη- Ενέργεια» (CEF-Energy)

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Ο φορέας ΙΝΕΑ (Innovation & Networks Executive Agency), μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή προσφορών στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» στον τομέα της ενέργειας, έλαβε 26 προσφορές έργων με σύνολο αιτημάτων χρηματοδότησης από την Ε.Ε. τα €284 εκατ.
(Σύνδεσμος: http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/26-proposers-compete-cef-energy-funding )

Τα πρώτα έργα που έλαβαν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη – Ενέργεια» (CEF)

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Ο φορέας ΙΝΕΑ (Innovation & Networks Executive Agency) υπέγραψε τις πρώτες 15 συμβάσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη- Ενέργεια» (CEF) για την ενίσχυση των διευρωπαϊκών υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 34 έργα επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης του CEF-Energy με συνεισφορά της Ε.Ε. συνολικής αξίας €648 εκατ.
(Σύνδεσμος: http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/first-cef-energy-projects-receive-eu-funding

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ENTSOG) συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με το Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου για το 2015

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου για το 2015.
(Σύνδεσμος: http://ec.europa.eu/energy/en/news/entsog-seeks-views-ten-year-network-development-plan-2015)

Η διαβούλευση σχετικά με τη λίστα των προτεινόμενων Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2015

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Η διαβούλευση σχετικά με τον κατάλογο των έργων που προτάθηκαν για το χαρακτηρισμό τους ως «Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος» (Project of Common Interest -PCI) στον τομέα των ενεργειακών υποδομών ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2015. Με βάση τον Κανονισμό της ΕΕ αρ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές υποδομές μεταφοράς ενέργειας (ο Κανονισμός για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα στον τομέα της Ενέργειας, ΔΕΔ-Ε) ορίζει 9 διαδρόμους προτεραιότητας και 3 θεματικούς τομείς και προσδιορίζει τη διαδικασία και τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένα έργο ως «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος» (PCI).
(Σύνδεσμος: http://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest)