Αρχεία Μήνα: Ιουνίου 2015

Η Ε.Ε. στην πορεία προς την εκπλήρωση του στόχου για 20% ανανεώσιμη ενέργεια

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Τα κράτη της Ε.Ε. έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επίτευξη ποσοστού 20% ανανεώσιμης ενέργειας επί της συνολικής παραγόμενης ενέργειας μέχρι το 2020, με βάση πρόσφατη αναφορά.

(Σύνδεσμος: https://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-track-meeting-20-renewable-energy-target)

Η επόμενη διαπεριφερειακή συνάντηση πρόκειται να διεξαχθεί στις 25-26 Ιουνίου 2015 στις Βρυξέλλες

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Σε συνέχεια των συναντήσεων των Περιφερειακών Ομάδων, οι οποίες έλαβαν χώρα τον Απρίλιο στις Βρυξέλλες, η επόμενη συνάντηση των Περιφερειακών Ομάδων θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου και την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Η ατζέντα/ θεματολογία θα περιλαμβάνει ένα διαπεριφερειακό και δημόσιο μέρος, όπου θα τεθούν θέματα σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση και τη μεθοδολογία κατάταξης, και στη συνέχεια θα συζητηθούν οι επιπτώσεις σε κάθε διάδρομο. Στόχος είναι η κατάληξη σε μια αρχική αξιολόγηση των έργων ανά διάδρομο, πριν τον επίσημο κατάλογο που θα καθοριστεί αργότερα μέσα στο έτος.