Αρχεία Μήνα: Οκτωβρίου 2014

Περίληψη (των αποτελεσμάτων) της Διαβούλευσης του TYNDP 2014 και Επόμενα Βήματα

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Η διαβούλευση σχετικά με το Τελικό Προσχέδιο του Δεκαετούς Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου (TYNDP) 2014, που διεξήχθη για δύο μήνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έλαβε πάνω από 400 σχόλια. Με τον τρόπο αυτό η επεξεργασία του TYNDP 2014 φτάνει στα τελευταία στάδια πριν τη δημοσίευσή του το Δεκέμβρη.

(Σύνδεσμος: https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-archive/Pages/News/TYNDP-2014-Consultation-Next-Steps.aspx)