Αρχεία Μήνα: Σεπτεμβρίου 2014

Διαφάνεια: Δημοσίευση του 60% των Στοιχείων της Νότιο-Ανατολικής Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Διαφάνεια, η οποία θα επιτρέπει την πρόσβαση των συμμετεχόντων στην αγορά σε βασικά στοιχεία, είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας και να αυξηθεί η αποδοτικότητα, ρευστότητα και ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγορών χονδρικής.
(Σύνδεσμος: https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-archive/Pages/News/Transparency-South-East-Europe-energy-market-data.aspx)