Αρχεία Μήνα: Νοεμβρίου 2015

Το έργο διατηρεί τον χαρακτηρισμό του PCI, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τη δεύτερη λίστα της Ένωσης για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 18 Νοεμβρίου 2015 τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό για τη θέσπιση της δεύτερης λίστας PCI, η οποία πλέον υπόκειται στο δικαίωμα για έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που διαρκεί συνήθως δύο μήνες. Η λίστα των έργων αποτελεί μια ενημερωμένη έκδοση της λίστας των έργων που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2013 και περιλαμβάνει 195 έργα (108 ηλεκτρικής ενέργειας, 77 φυσικού αερίου, 7 πετρελαίου και 3 έργα ευφυών δικτύων).

Το PCI 3.24 «Σύστημα Αντλησοταμίευσης στην Ελλάδα – Αμφιλοχία” αποτελεί ένα από τα 195 βασικά έργα ενεργειακής υποδομής που περιλαμβάνονται στον προαναφερθέντα κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό. Ο βασικός ρόλος των έργων που περιέχονται στη λίστα (που πρέπει να ενημερώνεται ανά διετία, με στόχο την ενσωμάτωση νέων αναγκαίων έργων και την αφαίρεση όσων δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκαν) είναι να συμβάλουν στην επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Ευρώπης και να αποτελέσουν τα βασικά δομικά συστατικά της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ. Ως εκ τούτου, έχει διατεθεί ο προϋπολογισμός των €5.35 δισεκατομμυρίων για τις διευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας μέσω του CEF για το 2014 – 20, βοηθώντας τα έργα κοινού ενδιαφέροντος ώστε να υλοποιηθούν ταχύτερα, προκειμένου να γίνουν πιο ελκυστικά για τους επενδυτές.

Ο Επίτροπος για την Κλιματική Δράση και την Ενέργεια Arias Cañete δήλωσε: «Η σύγχρονη και αξιόπιστη ενεργειακή υποδομή είναι απαραίτητη για να επιτρέψει στην ενέργεια να ρέει ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα έργα αυτά θα μας βοηθήσουν να ενοποιήσουμε τις αγορές ενέργειας, να διαφοροποιήσουμε πηγές ενέργειας και οδούς, καθώς και να τερματίσουμε την ενεργειακή απομόνωση ορισμένων Κρατών Μελών. Θα ενισχύσουν επίσης το επίπεδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ο ενεργειακός μετασχηματισμός της Ευρώπης θα απαιτήσει επενδύσεις ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ σε στρατηγικές υποδομές. Αυτή η λίστα έργων θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι πόροι μας εξυπηρετούν το στόχο μας για την εξασφάλιση καθαρής και οικονομικά προσιτής ενέργειας για τους Ευρωπαίους».

Παρακάτω θα βρείτε το σύνδεσμο με τα σχετικά έγγραφα καθώς και το δελτίο τύπου: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-unveils-list-195-key-energy-infrastructure-projects