Αρχεία Μήνα: Δεκεμβρίου 2015

Η ισχύς των συστημάτων αντλησοταμίευσης εμφανίζει σταθερή αύξηση

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Υδροηλεκτρικής Ενέργειας (IHA) 2015 Κύριες Τάσεις στην Υδροηλεκτρική Ενέργεια, 1.46GW νέων μονάδων αντλησιοταμίευσης τέθηκαν σε λειτουργία το 2014 και μόνο, αυξάνοντας κατά περίπου 10% την παγκόσμια συνολική (αντλησιοταμιευτική) ισχύ.

Στην Ευρώπη μόνο, η τεχνολογία συνεχίζει να είναι το επίκεντρο της δραστηριότητας με νέες εγκαταστάσεις συνολικού ύψους 8.600 MW σε στάδιο αρχικού σχεδιασμού και κατασκευής, αντανακλώντας μια μεγαλύτερη ανάγκη για εξισορρόπηση και επικουρικές υπηρεσίες για την υποστήριξη μεγάλων εισροών της μεταβαλλόμενης αιολικής και ηλιακής ενέργειας, χρησιμοποιώντας αξιόπιστους, εγχώριους και καθαρούς πόρους.