Αρχεία Μήνα: Μαρτίου 2015

Η ανανεώσιμη ενέργεια έφτασε να καλύπτει το 15% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ για το 2013

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές πέτυχε την κάλυψη του 15% της τελικής ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας μέσα στην ΕΕ το 2013, σύμφωνα με τη Eurostat.
(Σύνδεσμος: http://ec.europa.eu/energy/en/news/renewable-energy-met-15-eu-energy-demand-2013)

Ενεργειακό φόρουμ πολιτών: καταναλωτές στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Το Ενεργειακό φόρουμ καταναλωτών – μια ετήσια εκδήλωση με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των πολιτών και του ρόλου τους σε μια ανταγωνιστική, «έξυπνη», ενεργειακά αποδοτική και δίκαιη αγορά λιανικής ενέργειας μέσα στην ΕΕ- καλωσόρισε τα σχέδια της ΕΕ για Ενεργειακή Ένωση με επίκεντρο τους πολίτες.
(Σύνδεσμος: http://ec.europa.eu/energy/en/news/citizens-energy-forum-consumers-heart-energy-union)

Διαπεριφερειακή σύνοδος της Ομάδας Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Βρυξέλλες

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Μετά τη διαπεριφερειακή σύνοδο με θέματα που αφορούν στην ηλεκτρική ενέργεια, η οποία έλαβε χώρα την 26η Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες, διεξήχθη η σύνοδος της Περιφερειακής Ομάδας τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες, στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οι βασικοί στόχοι της ήταν να ολοκληρωθεί ο διάλογος σχετικά με τη μέθοδο αξιολόγησης του ΚΚΕρ (Κοινού Κέντρου Ερευνών), να οριστικοποιηθεί ο διάλογος σχετικά με τον κατάλογο των έργων για περαιτέρω αξιολόγηση, και να συνεχιστεί, μεταξύ άλλων, στο μεγαλύτερο εφικτό βαθμό η αξιολόγηση των συγκεκριμένων έργων.

Υπεγράφη Συμφωνία Επιχορήγησης της Δράσης

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Την 6η Μαρτίου 2015 ο Διευθυντής τoυ φορέα INEA (Innovation and Networks Executive Agency), Dir Backers, υπογράφοντας τη σύμβαση της Δράσης «Σύστημα Αντλησοταμίευσης στην Αμφιλοχία», υπέγραψε την πρώτη σύμβαση χρηματοδότησης στα πλαίσια του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).
(Σύνδεσμος: http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/newsroom/first-connecting-europe-facility-grant-signed-by-inea-director.htm)