Αρχεία Μήνα: Ιουλίου 2016

Επενδύσεις €263 εκατομμυρίων σε ενεργειακές υποδομές από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του CEF Energy

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Σήμερα τα Κράτη Μέλη συμφώνησαν σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επενδύσει €263 εκατομμύρια σε βασικά έργα διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών. Συνολικά, επιλέχθηκαν εννέα έργα μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για τις υποδομές. Τα επιλεγμένα έργα θα αυξήσουν την ενεργειακή ασφάλεια και θα βοηθήσουν στον τερματισμό της απομόνωσης των κρατών μελών από τα ενεργειακά δίκτυα της ΕΕ. Επίσης, θα συμβάλουν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας συμβάλλοντας έτσι στην εξασφάλιση ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν καλύτερη αξία για τα χρήματά τους.

(Σύνδεσμος: http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/cef-energy-eu-invests-%E2%82%AC263-million-energy-infrastructure)

Δεύτερη Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του CEF Energy για το 2016

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Στις 30 Ιουνίου 2016 προκηρύχθηκε από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη- Ενέργεια» (CEF Energy) η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας – ειδικότερα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, με εκτιμώμενο διαθέσιμο ποσό χρηματοδότησης €600 εκατομμύρια. Ως προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει οριστεί η 8η Νοεμβρίου του 2016.

Η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα προσανατολισμένα στους ακόλουθους στόχους:

  • Τερματισμός της ενεργειακής απομόνωσης
  • Εξάλειψη των σημείων ενεργειακής συμφόρησης
  • Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/second-2016-cef-energy-call-proposals-cef-energy-2016-2

ή

http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/energy-infrastructure-%E2%82%AC600-million-eu-funding-support-cross-border-european

Ένταξη του έργου στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Στις 30.06.2016, και μετά από αξιολόγηση σχετικής αίτησης της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, το έργο αναρτήθηκε στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (European Investment Project Portal, EIPP), στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/projects/project-32.html.

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες στην ΕΕ. Αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη και είναι σχεδιασμένη για τη στήριξη των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία.

Μέσω της πύλης το έργο θα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί, να προβληθεί και να προσελκύσει δυνητικά ενδιαφερόμενους επενδυτές από όλον τον κόσμο.