Αρχεία Μήνα: Ιανουαρίου 2018

Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και ολοκλήρωσης της Δράσης

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Έπειτα από μία πολύμηνη διαδικασία διαβουλεύσεων και την παροχή θετικών γνωμοδοτήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου με την υπ’ αριθμ. 728/11-01-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ίδια απόφαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αποτελεί ταυτόχρονα και έγκριση επέμβασης επί των δασικών εκτάσεων.

Με την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ολοκληρώθηκε και τυπικά η συγχρηματοδοτούμενη από τον μηχανισμό CEF Energy Δράση «Χρηματοδότηση Τεχνικών Μελετών και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) αντλησοταμίευσης στην Ελλάδα – Αμφιλοχία, Νο 3.24».