Αρχεία Μήνα: Απριλίου 2016

Πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων για το έργο στις Κοινότητες Αλευράδα και Πετρώνα του Δήμου Αμφιλοχίας

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Στις 19 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με κατοίκους της άμεσης περιοχής του έργου, στις οποίες παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία των επιμέρους μελετών και του τεχνικού σχεδιασμού που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος των συναντήσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις κοινότητες Αλευράδα και Πετρώνα, ήταν κυρίως να έρθουν σε άμεση επαφή οι εκπρόσωποι της εταιρείας και η ομάδα μελέτης του έργου, με τους ανθρώπους που θα επηρεαστούν άμεσα από το έργο, ώστε να συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν. Η σκοπιμότητα αυτών των συναντήσεων επιβεβαιώθηκε πλήρως, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος και τη σημασία των θεμάτων που συζητήθηκαν και τη χρησιμότητα των παρεμβάσεων από πλευράς εταιρείας και της ομάδας μελέτης.

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τις συναντήσεις:

Πετρώνα

Petrona_1Petrona_2

Αλευράδα

Alevrada_1Alevrada_2