26 προσφέροντες θα διαγωνιστούν για τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη- Ενέργεια» (CEF-Energy)

Ο φορέας ΙΝΕΑ (Innovation & Networks Executive Agency), μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή προσφορών στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» στον τομέα της ενέργειας, έλαβε 26 προσφορές έργων με σύνολο αιτημάτων χρηματοδότησης από την Ε.Ε. τα €284 εκατ.
(Σύνδεσμος: http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/26-proposers-compete-cef-energy-funding )