Υπεγράφη Συμφωνία Επιχορήγησης της Δράσης

Την 6η Μαρτίου 2015 ο Διευθυντής τoυ φορέα INEA (Innovation and Networks Executive Agency), Dir Backers, υπογράφοντας τη σύμβαση της Δράσης «Σύστημα Αντλησοταμίευσης στην Αμφιλοχία», υπέγραψε την πρώτη σύμβαση χρηματοδότησης στα πλαίσια του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).
(Σύνδεσμος: http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/newsroom/first-connecting-europe-facility-grant-signed-by-inea-director.htm)