Ο ENTSO-E παραδίδει το Τελικό Προσχέδιο για το TYNDP Πακέτο του 2014 (Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου) στον ACER

Στις 31 Οκτωβρίου 2014, ο ENTSO-E παρέδωσε το Τελικό Προσχέδιο του Δεκαετούς Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου (Ten Year Network Development Plan – TYNDP) 2014 στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Ο ACER εντός δύο μηνών πρέπει να υποβάλει τη γνώμη του πριν τη δημοσίευση του οριστικού πακέτου TYNDP 2014.
(Σύνδεσμος:https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-archive/Pages/News/ENTSO-E-Delivers-Final-Draft-TYNDP-2014-Package-to-ACER.aspx)