Η ανανεώσιμη ενέργεια έφτασε να καλύπτει το 15% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ για το 2013