Δεύτερη Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του CEF Energy για το 2016

Στις 30 Ιουνίου 2016 προκηρύχθηκε από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη- Ενέργεια» (CEF Energy) η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας – ειδικότερα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, με εκτιμώμενο διαθέσιμο ποσό χρηματοδότησης €600 εκατομμύρια. Ως προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει οριστεί η 8η Νοεμβρίου του 2016.

Η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα προσανατολισμένα στους ακόλουθους στόχους:

  • Τερματισμός της ενεργειακής απομόνωσης
  • Εξάλειψη των σημείων ενεργειακής συμφόρησης
  • Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/second-2016-cef-energy-call-proposals-cef-energy-2016-2

ή

http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/energy-infrastructure-%E2%82%AC600-million-eu-funding-support-cross-border-european

Leave a Reply