Αρχεία Μήνα: Μαρτίου 2016

Σε εξέλιξη η Δημόσια Διαβούλευση για το έργο

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Η Δημόσια Διαβούλευση για την φάση ανάπτυξης του έργου αντλησοταμίευσης της Αμφιλοχίας, πριν την υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,  θα συνεχιστεί μέχρι τις 28 Απριλίου 2016. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013. Την ημερομηνία αυτή θα ολοκληρωθεί η παραλαβή παρατηρήσεων και ενστάσεων σχετικά με την υλοποίηση του έργου, για αυτή τη φάση της διαβούλευσης. Σχόλια και παρατηρήσεις θα συνεχίζονται να λαμβάνονται από την ιστοσελίδα του έργου (www.hps-amfilochia.gr) μέσω της ειδικής φόρμας σχολιασμού και κατά τη διάρκεια των επόμενων φάσεων του έργου.