Αρχεία Μήνα: Αυγούστου 2016

Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου

Από | Νέα | Χωρίς Σχόλια

Σε συνέχεια της αναμενόμενης έκδοσης από τη ΡΑΕ της έγκρισης τροποποίησης της άδειας παραγωγής του έργου, υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στη Διεύθυνση Αδειοδότησης της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία άμεσα τη διαβίβασε στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Αυτή με τη σειρά της αφού προβεί στον απαραίτητο έλεγχο της μελέτης θα τη διαβιβάσει προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί και η προβλεπόμενη δημόσια διαβούλευση με τελικό στόχο την έκδοση της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του έργου.