Σύστημα Αντλησοταμίευσης στην Αμφιλοχία

Το έργο «Σύστημα Αντλησοταμίευσης στην Αμφιλοχία» υλοποιείται από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος υπό τον κωδικό PCI 3.24. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο σχέδιο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά- Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη (Διάδρομος προτεραιότητας Βορρά- Νότου που αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού).

Επιπρόσθετα, το Έργο έχει χαρακτηριστεί ως Στρατηγική Επένδυση και έχει ενταχθεί στις σχετικές διαδικασίες του Ν. 3894/2010.

Στόχος του έργου είναι η αποθήκευση ενέργειας, με σκοπό να βοηθηθεί η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η περίσσεια αιολικής, φωτοβολταϊκής ή θερμικής ενέργειας σε περιόδους χαμηλής κατανάλωσης ή υπερπαραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα αποθηκεύεται υδραυλικά μέσωτης άντλησης νερού από ταμιευτήρα χαμηλότερης υψομετρικής στάθμης σε ταμιευτήρα  υψηλότερης στάθμης.

2 Tαμιευτήρες

Δύο ξεχωριστούς ταμιευτήρες τοποθετημένους σε υψηλότερη στάθμη, «Άγιος Γεώργιος» και «Πύργος»

7 x 10^6 m3

Συνολικός ωφέλιμος όγκος ταμιευτήρων.

816 GWh/yr

Συνολική καθαρή ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε στροβίλους.