Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ENTSOG) συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με το Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου για το 2015