Η Ε.Ε. στην πορεία προς την εκπλήρωση του στόχου για 20% ανανεώσιμη ενέργεια

Τα κράτη της Ε.Ε. έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επίτευξη ποσοστού 20% ανανεώσιμης ενέργειας επί της συνολικής παραγόμενης ενέργειας μέχρι το 2020, με βάση πρόσφατη αναφορά.

(Σύνδεσμος: https://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-track-meeting-20-renewable-energy-target)