Ενεργειακό φόρουμ πολιτών: καταναλωτές στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ενεργειακό φόρουμ καταναλωτών – μια ετήσια εκδήλωση με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των πολιτών και του ρόλου τους σε μια ανταγωνιστική, «έξυπνη», ενεργειακά αποδοτική και δίκαιη αγορά λιανικής ενέργειας μέσα στην ΕΕ- καλωσόρισε τα σχέδια της ΕΕ για Ενεργειακή Ένωση με επίκεντρο τους πολίτες.
(Σύνδεσμος: http://ec.europa.eu/energy/en/news/citizens-energy-forum-consumers-heart-energy-union)