Διαπεριφερειακή σύνοδος της Ομάδας Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Βρυξέλλες

Μετά τη διαπεριφερειακή σύνοδο με θέματα που αφορούν στην ηλεκτρική ενέργεια, η οποία έλαβε χώρα την 26η Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες, διεξήχθη η σύνοδος της Περιφερειακής Ομάδας τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες, στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οι βασικοί στόχοι της ήταν να ολοκληρωθεί ο διάλογος σχετικά με τη μέθοδο αξιολόγησης του ΚΚΕρ (Κοινού Κέντρου Ερευνών), να οριστικοποιηθεί ο διάλογος σχετικά με τον κατάλογο των έργων για περαιτέρω αξιολόγηση, και να συνεχιστεί, μεταξύ άλλων, στο μεγαλύτερο εφικτό βαθμό η αξιολόγηση των συγκεκριμένων έργων.