Ένταξη του έργου στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων

Στις 30.06.2016, και μετά από αξιολόγηση σχετικής αίτησης της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, το έργο αναρτήθηκε στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (European Investment Project Portal, EIPP), στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/projects/project-32.html.

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες στην ΕΕ. Αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη και είναι σχεδιασμένη για τη στήριξη των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία.

Μέσω της πύλης το έργο θα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί, να προβληθεί και να προσελκύσει δυνητικά ενδιαφερόμενους επενδυτές από όλον τον κόσμο.

Leave a Reply