Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και ολοκλήρωσης της Δράσης

Έπειτα από μία πολύμηνη διαδικασία διαβουλεύσεων και την παροχή θετικών γνωμοδοτήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου με την υπ’ αριθμ. 728/11-01-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ίδια απόφαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αποτελεί ταυτόχρονα και έγκριση επέμβασης επί των δασικών εκτάσεων.

Με την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ολοκληρώθηκε και τυπικά η συγχρηματοδοτούμενη από τον μηχανισμό CEF Energy Δράση «Χρηματοδότηση Τεχνικών Μελετών και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) αντλησοταμίευσης στην Ελλάδα – Αμφιλοχία, Νο 3.24».

Leave a Reply