Τα πρώτα έργα που έλαβαν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη – Ενέργεια» (CEF)

Ο φορέας ΙΝΕΑ (Innovation & Networks Executive Agency) υπέγραψε τις πρώτες 15 συμβάσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη- Ενέργεια» (CEF) για την ενίσχυση των διευρωπαϊκών υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 34 έργα επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης του CEF-Energy με συνεισφορά της Ε.Ε. συνολικής αξίας €648 εκατ.
(Σύνδεσμος: http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/first-cef-energy-projects-receive-eu-funding