Η επόμενη διαπεριφερειακή συνάντηση πρόκειται να διεξαχθεί στις 25-26 Ιουνίου 2015 στις Βρυξέλλες

Σε συνέχεια των συναντήσεων των Περιφερειακών Ομάδων, οι οποίες έλαβαν χώρα τον Απρίλιο στις Βρυξέλλες, η επόμενη συνάντηση των Περιφερειακών Ομάδων θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου και την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Η ατζέντα/ θεματολογία θα περιλαμβάνει ένα διαπεριφερειακό και δημόσιο μέρος, όπου θα τεθούν θέματα σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση και τη μεθοδολογία κατάταξης, και στη συνέχεια θα συζητηθούν οι επιπτώσεις σε κάθε διάδρομο. Στόχος είναι η κατάληξη σε μια αρχική αξιολόγηση των έργων ανά διάδρομο, πριν τον επίσημο κατάλογο που θα καθοριστεί αργότερα μέσα στο έτος.