Επενδύσεις €263 εκατομμυρίων σε ενεργειακές υποδομές από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του CEF Energy

Σήμερα τα Κράτη Μέλη συμφώνησαν σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επενδύσει €263 εκατομμύρια σε βασικά έργα διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών. Συνολικά, επιλέχθηκαν εννέα έργα μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για τις υποδομές. Τα επιλεγμένα έργα θα αυξήσουν την ενεργειακή ασφάλεια και θα βοηθήσουν στον τερματισμό της απομόνωσης των κρατών μελών από τα ενεργειακά δίκτυα της ΕΕ. Επίσης, θα συμβάλουν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας συμβάλλοντας έτσι στην εξασφάλιση ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν καλύτερη αξία για τα χρήματά τους.

(Σύνδεσμος: http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/cef-energy-eu-invests-%E2%82%AC263-million-energy-infrastructure)

Leave a Reply