Διαβίβαση της ΜΠΕ προς γνωμοδότηση

Στις 7 Οκτωβρίου 2016 διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -κατόπιν ολοκλήρωσης του απαραίτητου ελέγχου πληρότητας- η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για γνωμοδότηση των εμπλεκόμενων φορέων.

Leave a Reply