Αίτηση για έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης

Το αίτημα αδειοδότησης, που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης κατατέθηκε την 25η Φεβρουαρίου 2015 στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.